Hizmetlerimiz

Elektrik Taahhüt İşleri

Firmamız uzman kadrosu ve teknolojik donanımıyla müşterileri için ideal sektörel çözümler üretmektedir.

Fabrika, bina toplu konut, hastane, okul, iş merkezi, alışveriş merkezi gibi birçok tesisin AG, YG, zayıf akım sistemlerinin anahtar teslimi kuruluşunu projelendirmiş ve uygulamıştır.

Elektrik Taahhüt işleri kapsamında verilen hizmetler arasında;

 • Enerji Nakil Hattı (1/0, 3/0, 477 MCM vb.),
 • Trafo merkezi (TM),
 • Dağıtım Merkezi (DM),
 • Otoprodüktör Fideri,
 • Endüstriyel Tesis Trafo Merkezi,
 • OG Modüler Hücre,
 • Fiber Optik ve Data sistemleri,
 • Enerji Santralleri,
 • Tarımsal Sulama Trafo ve Enerji Nakil Hatları,
 • XLPE Kablo Başlık ve Ek Mufu Yapımı,
 • Kompanzasyon Sistemleri,
 • Katotik Koruma,
 • Yangın alarm sistemleri,
 • Network sistemleri,
 • Kapalı devre televizyon sistemleri,
 • Müzik yayın ve anons sistemleri,
 • Merkezi uydu anten sistemleri, ve
 • Görüntü diyafon sistemleri

sayılabilir.

Taahüt ekibimizin tamamı;

 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma iznine sahiptir,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerine hâkimdir,
 • Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda (flamable and explosive) çalışma bilincine sahiptir,
 • Patlayıcı ortamlara has (ex-proof) malzeme ve donanımı kullanabilir,
 • Toza dayanıklı (dust-proof) ve suya dayanıklı (water-proof) malzeme, donanım ve sistemlerde ve bunların IP sınıflandırmalarında tecrübelidir,
 • Yangın ve deprem yönetmeliklerine hâkimdir,
 • Çalıştıkları tesisin yukarıda yazılı genel durumları dışındaki özel önlem ve uygulamalarının dışına çıkmamaktadır.

Projelendirme Hizmetleri

YG ve AG Tesislerinizin ihtiyacına uygun tüm proje ve etüt çalışmaları uygulamaya yönelik teknik değerlerine uygun olarak titizlikle hazırlanır, bilindiği gibi ülkemizde projesiz yapıların uygulamaya geçişte yasadığı sıkıntılara mahal vermemek için istek ve ihtiyaçlarınıza uygun projeler üretiyoruz. Tüm projelerimizin kontrollük hizmetini verebilecek teknik yapıya ve tecrübeye sahip ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Proje Aşamalarımız:

 • Raporlama: Tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilir, ayrıntılı bir şekilde anlatılır, bunlara ilişkin alternatif çözümler sunulur, yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir.
 • Avan proje: İşletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sistemi proje üzerinde gösterilir, panoların yerleşimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları yapılır ve örnek tek hat şemaları hazırlanır.
 • Uygulama projesi: Elektrik tesislerinin avan projesinde belirlenen sistemlere uygun ve detaylı olarak tarif eden açıklamalar, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşturulur.
 • Kesin projesi: İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi esas alınarak hazırlanır.

YG Trafo İşletme ve Bakım Ssorumluluğu

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği İşletme Gerilimi 1kV’dan yüksek tesislerde, İşletme Elektrik Mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle E.T.K.B. ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından böyle tesislerden İŞLETME SORUMLUSU istenmektedir.

Çağtek Mühendislik bu konuda da ihtiyaç duyulduğu noktada hizmet vermektedir.

Standart sorumluluklarının dışında, kapsamlı enerji analizleri yapmakta ve teknik departmanlara enerji verimliliği ve sürekliliği konusunda raporlar sunmaktadır. Reaktif enerji kullanımını kabul edilen değerler içerisinde tutarak, cezaya girmemesi için kompanzasyon sisteminin takibi elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Aynı zamanda yurt dışı firmalara da danışmanlık faaliyeti vermekte, böylelikle yerel yönetmelik konusunda yönlendirme ve kontroller zamanında gerçekleşmektedir.

1. Enerji uygun tarifeden alınması için analizlerin yapılması,

2. Piyasadan enerji temin edilmesine ilişkin önerilerin sunulması,

3. Elektrik piyasası mevzuat değişikliklerinin uygulanması ve yorumlanması,

4. Enerji kurumları (EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ) nezdinde işlemlerin (lisans işlemleri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları perakende satış sözleşmeleri vs.) takip edilmesi,

5. Üretim tesislerinin planlaması, yer seçimi ve gerekli izinlerin alınması,

6. OSB'lerin elektrik dağıtım tesislerin enerji talep tahminlerinin yapılması, kayıp ve kaçağın önlenmesi ve sistemin enerji kalitesinin analizi.

Kompanzasyon Reaktif Güç Kontrol Sistemleri

Düşük güç faktörü, tesiste aşağıdaki sorunlara neden olur:

Üretici yönünden getirdiği sorunlar; kurulacak bir tesiste jeneratör ve transformatörlerin daha büyük güçte seçilmelerine neden olur, kumanda kontrol ve koruma cihazlarının daha büyük ve hassas olmalarına sebep olur. Kurulu bir tesiste de: üretim iletim ve dağıtımda kapasite ve verim düşer. İletkenlerde gerilim düşümü ve enerji kayıpları artar gerilim regülasyonu ve işletmecilik zorlaşır.

Tüketici yönünden getirdiği sorunlarsa kurulacak bir tesiste, abone transformatörünün kumanda koruma ve kontrol donanımının daha büyük olmasına ve tesisat iletkenlerinin daha kalın kesitli seçilmesine neden olur. Kurulu bir tesiste de getireceği sorunlarsa; abone transformatörünün ve tesisatının kapasite ve verimi düşer, şebekeden daha çok reaktif enerji (kVAR/h) çekilir.

Sonuç olarak da görülen hizmet maliyeti anar. Tüm bunların yanında yatırımlar yapılması ile milli ekonomiye verilmiş olur. Buna istinaden elektrik faturasına yansıtılan reaktif güç tüketim bedeli firmamız kontrolünde takip edilerek bu cezaya karşı koruma sağlanmaktadır.

Periyodik Bakım, Test Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri

Elektrik enerjisinin daha sağlıklı, temiz kullanımı ve dağıtılması; üretimin daha kaliteli ve sorunsuz olmasına, zaman kaybının minimum değerlere indirgenerek birim maliyetlerde esnekliğe olanak sağlar. ÇAĞTEK genel misyonu içerisinde yer alan bilgi ve birikimleri paylaşma ilkesi ışığında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. ÇAĞTEK, yaşadığınız elektrik sorunlarını ortadan kaldıracak tecrübe, teknik bilgi, dokümantasyon ve en önemlisi gerekli tüm ekipmana sahiptir.

ÇAĞTEK bu kapsamda;

 • Harmonik ölçüm hizmetleri ve filitrasyon çözümleri,
 • Reaktif güç kompanzasyon ölçümleri ve uygun çözümler,
 • Topraklama direnç ölçümleri ve çözümleri,
 • 5000 V / 4000 MOhm'a kadar izolasyon test ölçümleri,
 • Aydınlık şiddet ölçümleri ve gerekli çözümler,
 • Enerji maliyet ölçümleri ve analizleri, ve
 • Trafo yağ kalitesi ölçümleri

alanlarında teknik hizmet sunmaktadır.

Pano Üretimi

Birçok endüstriyel tesis, konut, hastane, okul, alışveriş merkezi vb. yapıların ihtiyaçlarına uygun panoları ilgili yönetmeliklere, şartnamelere ve mühendislik formasyonuna uygun olarak teslim etmenin gururunu yaşamaktadır.

Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için yapılan işlerin mühendislik formasyonuna uygun olmasını ilke edinen pano departmanımız bu konuda sektörde oldukça iddialıdır.

Siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre;

 • A.G. Ana dağıtım ve tali dağıtım panoları,
 • Kumanda, otomasyon panoları,
 • Harmonik filtreli kompanzasyon panoları,
 • Kompanzasyon panoları,
 • Jeneratör şebeke transfer panoları,
 • Y.G. kontrol panoları üretmektedir.

Paratoner ve Yıldırımdan Korunma Tesisleri

Yıldırım iletkeninin yüklemesiyle, yapı için yıldırıma karşı yeterli bir koruma sağlandığını düşünüyor. Bu kısmi koruma şimdi bir takım uyumlu cihazlarla desteklenmektedir. Bu cihazların tasarlanma amaçları; direkt yıldırım çarpmalarına karşı korunma, yapının komşu iki nokta arasındaki tehlikeli potansiyel farklarından kaçınma, devre tertibatı ve elektrik iletkenleri üzerindeki indüksiyon etkilerini önleme ve network hatları üzerinde taşınan yüksek voltajı bastırmaktır.

Standart NFC 17-100 standardına göre , mevcut bilgi ve teknikler açısından , yeterli korunmayı sağlamak için gerekli olan düzenlemeleri belirlemekte ve bu korunmayı tesis etmek için gerekli olan bilgileri sağlamaktadır.

Yıldırımdan korunmak için uyguladığımız yöntemler;

 • Paratoner Koruma Yöntemi
 • Franklin çubuğu ( Yakalama Ucu ) ile korunma
 • Faraday Kafes sistemi ile korunma
 • Gergi Teliyle Korunmadır.

Otomasyon

İstanbul merkezli otomasyon çözüm ortağımız ile çok çeşitli çözüm olanakları sunuyoruz.

Makina Otomasyonu

İşletmelerinizdeki ve tesislerinizdeki makinelerinizi son teknoloji ürünü PLC sistemleriyle kontrolü gerçekleştirilir. Ayrıca teknik destek ekibimiz ile makinelerinizi en verimli şekilde çalışması için otomasyon çözümleri uygulanır.

Bina Otomasyonu

Binanızda; Isıtma ve soğutma grupları, güvenlik ve aydınlatma sistemleri otomasyonu, uzman kadromuzla gerçekleştirilir. Bu akıllı bina otomasyonları size ayrıntılı kontrol imkanları sağlamının yanı sıra, enerji tasarrufu sağlayıp, bakım masraflarınızı da minimum seviye indirmenizi temin eder.

Konut Otomasyonu

Bir konutun kontrolü ve veri iletişimi için gerekli olan tüm sistemler, son teknoloji ürünleri ile kurulur.

Tek bir merkezden gözlemlenebilecek şekilde gerçekleştirilen kurulum, kullanıcının kolay ve hızlı bir şekilde istenen alt yapı hizmetlerine sahip olması sağlanılır.

Arıza ve Teknik Servis

Hizmetini vermiş her konuda, şatış sonrası memnuniyeti ön planda tutmak prensibiyle her türlü teknik servis sağlanmaktadır. Ayrıca 7/24 hazır teknik servisimizle beklenmedik durumlara karşı derhal müdahale ederek, sistemin devamlılığı sağlanır.